"โป๊ป ธนวรรธน์ "ไม่คิดเปรียบเทียบความดัง กับ "ฟิล์ม ธนภัทร"