'เจ้า เหว่ย' ถูกศาลจีนลงโทษ หลังขัดขวางการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์