ครอบครัว “อัครเศรณี” หลั่งน้ำตาอาลัย สูญเสีย “พ่อเปี๊ยก พิศาล”