รอบ “น็อคเอาท์” สัปดาห์ที่3 ขับเคี่ยวเข้มข้น จนปุ่ม “สตีล” ต้องทำงาน (อีกครั้ง)