“คารีสา” แจงสาเหตุร่วมงานแต่ง “ป๊อบ - ปลา” ยันสถานะเป้ แค่พี่น้อง