องค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์ แนะเลิกนำชื่อสัตว์ ใช้เป็นคำด่า-ดูถูก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
องค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์ รณรงค์เรียกร้องให้ผู้คนยุติการใช้ชื่อของสัตว์ต่าง ๆ เป็นคำด่าหรือดูถูกกันเอง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ต่างประเทศ