อังกฤษ เปิดให้ชาวฮ่องกงขอวีซ่าพิเศษ ชี้ จีน ละเมิดสนธิสัญญาคืนเกาะ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตั้งแต่วันนี้ (31 ม.ค.) ชาวฮ่องกงสามารถยื่นขอวีซ่าแบบใหม่ซึ่งเปิดโอกาสให้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในอังกฤษและขอสัญชาติภายหลังได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ต่างประเทศ