คนรุ่นใหม่ตุรกีไม่ทน ขอแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในต่างแดน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตุรกีคืออีกหนึ่งประเทศที่กำลังเผชิญปัญหา Brain Drain หรือภาวะสมองไหล เมื่อคนรุ่นใหม่จำนวนมากเลือกไปอาศัยและทำงานยังต่างประเทศ แรงขับมาจากการที่ตุรกีไม่มีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมทางการเมือง รัฐควบคุมสื่อ ทั้งยังเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน หนุ่มสาวชาวตุรกีจึงเลือกทิ้งบ้านเกิดไว้ข้างหลัง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ต่างประเทศ