ม.หอการค้าไทย นำ“ วิชาการออกแบบชีวิต” ประสบการณ์การเรียนระดับโลก ให้นศ.ปี1 ค้นหา-ออกแบบชีวิตตัวเอง

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บิล เบอร์เนตต์ ผู้เขียนหนังสือ Designing Your Life จากม.สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา จับมือหลังการพูดคุยถึงการนำวิชาการออกแบบชีวิต มาสอนที่ม.หอการค้าไทย เป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TOP ประชาสัมพันธ์