โอกาสมาแล้วววว การค้นหา "นิลมังกร" ของไทย คนนั้นอาจเป็นทีมคุณ


เผยแพร่
หากคุณมีธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการที่มีความโดดเด่น มีพื้นฐานแนวคิดใช้นวัตกรรมในการพัฒนา ที่จำหน่ายออกสู่ตลาดแล้ว แต่ยังมียอดขายไม่มาก และยังเป็นที่รู้จักในวงแคบๆ

NIA ได้จัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รอบภูมิภาค ภายใต้แพตฟอร์ม “นิลมังกร แคมเปญ” เป็นกิจกรรมที่ต้องการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ให้เกิดการขยายธุรกิจให้เติบโต หรือสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น จึงอยากเรียนเชิญทุกท่านที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการดังมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ของที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
1. เป็น SME หรือ Startup หรือ วิสาหกิจชุมชน หรือ Social Enterprise สัญชาติไทย
2. ถ้าเป็น SME หรือ Startup ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
3. ถ้าเป็น วิสาหกิจชุมชน หรือ Social enterprise ต้องแสดงรายได้ที่ผ่านมา
4. ต้องมีทีมงานในการดำเนินธุรกิจหรือทีมที่จะมาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
5. ต้องมีสินค้าหรือบริการ ที่ออกสู่ตลาดแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการแล้ว
6. สินค้าหรือบริการ ต้องมีความโดดเด่น หรือมีพื้นฐานความคิดในเรื่องนวัตกรรม 
7. เปิดรับสมัครแล้วพร้อมกันทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค เหนือ อีสาน กลาง ใต้ วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมและสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครได้ที่ https://tibc.nia.or.th/


 

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ