ยกระดับศูนย์ฟื้นฟูเพื่อผู้ทุพพลภาพและเจ็บป่วยจากการทำงาน


เผยแพร่
สำนักงานประกันสังคมจัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั่วประเทศ 5 แห่ง ให้แรงงานผู้ทุพพลภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเจ็บป่วยหรือการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้แรงงานทุกคน บางรายสูญเสียอวัยวะ บางรายกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ จนทำให้บางรายสูญเสียความปกติของจิตใจ และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวเองร่วมด้วย ทำให้ยากต่อการกลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคม การฟื้นฟูแรงงานที่ประสบเหตุการณ์เหล่านี้ให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ประกันสังคมช่วยอะไร เมื่อบาดเจ็บจากการทำงาน

กองทุนเงินทดแทน กับ กองทุนประกันสังคม แตกต่างกันอย่างไร 

"ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน" ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  และเพื่อให้การดูแลผู้ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักงานประกันสังคมจึงจัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั่วประเทศ 5 แห่ง ได้แก่ 

1. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2567-0847-9
ที่อยู่ เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง โทร. 0-3887-7246-7
ที่อยู่ เลขที่ 12 หมู่ 2 ซอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5301-6850-9
ที่อยู่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4328-3040
ที่อยู่ เลขที่ 37 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

5. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา โทร. 0-7459-1075-7
ที่อยู่ เลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั้ง 5 แห่ง ทำหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพ แบบองค์รวม ทั้งการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจและด้านอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฟื้นฟูฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งทางด้านบุคลากรที่มีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำปรึกษา และนักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระตามความสนใจและความเหมาะสมของสภาพทางร่างกาย เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องไฟฟ้า การร้อยลูกปัด เป็นต้น 
สำนักงานประกันสังคมพร้อมมุ่งมั่น พัฒนางานประกันสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่เปรียบเสมือนครอบครัวประกันสังคมเป็นสำคัญ 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบ หรือติดตามข่าวสารสำนักงานประกันสังคมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 

- WEBSITE :  www.sso.go.th

-  Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

- Instagram: sso_1506

- Twitter: @sso1506

-  YouTube : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

- Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

- LINE : @SSOTHAI

- TikTok : @SSONEWS1506

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ