ญี่ปุ่นผุดไอเดีย “ข้าวห่อสาหร่ายแบบซดดื่ม” ครั้งแรกของโลก