​"ประยุทธ์" แถลงผลงาน 6 เดือน ชี้มุ่งสร้างเศรษฐกิจ-สังคมมั่นคง ก่อนส่งไม้ผลัดให้รัฐบาลชุดหน้า