“ประยุทธ์” ลงพื้นที่ครั้งสุดท้าย หยอดชาวฉะเชิงเทรา “เราเจอกันอีกได้เมื่อชาติต้องการ”