จนท.สุวรรณภูมิ จับผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ - ใช้พาสปอร์ตปลอม