หมอกควันปกคลุมเชียงราย ส่งผลต่อการสัญจรทางเรือในแม่น้ำโขง