สถานการณ์“ไข้หวัดใหญ่” ระบาดหนัก สองเดือน ตาย 4 ป่วยเกือบ 50,000 คน