“หมอวรงค์” ร่อนจดหมายเป็นนัย พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายที่ “รักชาติ รักบ้าน รักเมือง”