51 ล้านคนรอใช้สิทธิพรุ่งนี้ 6.4 ล้านเพิ่งจะเลือกตั้งครั้งแรก