นักวิชาการมองย้ายปลัด ศธ.เป็นสัญญาณดีปฏิรูปการศึกษา