“เสรีพิศุทธ์” ลั่น ร่วมฝ่ายประชาธิปไตย  ไร้ข้อเสนอ