เชียงใหม่อ่วม! หมอกควันขยับสูงอีกครั้ง พบไฟไหม้ป่ากว่า 131 จุด