พิจารณาสถานการณ์วันต่อวัน “แม่ฟ้าหลวง” ปิดเรียนหนี PM2.5