แพทย์โรคหัวใจ ระบุ ผู้ป่วยโรคหัวใจเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ ร้อยละ25

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ความพยายามการแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อยากให้แก้ไขในระยะยาว โดยแพทย์โรคหัวใจ ระบุ ผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ร้อยละ25 มีปัจจัยจากมลพิษทางอากาศ

TOP ประเด็นร้อน