​ออมสินออก 4 สินเชื่อใหม่ดอกเบี้ยถูก ให้แม่ค้า-พนักงานบริษัท-ขรก.กู้กว่า 3.5 หมื่นล้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผอ.ธนาคารออมสิน เผยมาตรการสินเชื่อใหม่ 4 ประเภท ให้คนรายได้น้อยทั้งแม่ค้าหาบเร่-พนักงานบริษัท-ราชการ-รัฐวิสาหกิจ กู้ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละบาทต่อเดือน วงเงิน รวม 35,000 ล้านบาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยังช่วยให้ประชาชนไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ


วานนี้ (19 เม.ย. 58) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน เผยว่า สินเชื่อใหม่ในโครงการธนาคารประชาชน 4 ประเภท ประกอบด้วย


1.สินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงินรวม 5 พันล้านบาท ให้สำหรับการกู้เป็นทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มหาบเร่แผงลอย หรือผู้ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อไม่ให้พึ่งพาเงินกู้นอกระบบ โดยธนาคารจะให้กู้ตามความจำเป็น ตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท ชำระเงินกู้ตั้งแต่ 3 - 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน แต่จะมีบรรษัทประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันแทน และไม่เสียค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ตลอดอายุสัญญา2.สินเชื่อออมสุขใจ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำแต่มีวินัยการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยจะให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้ วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยมีบัญชีเงินฝากที่เดินบัญชีไว้เป็นหลักประกัน3.สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ วงเงินรวมให้กู้ 1 หมื่นล้านบาท สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย ต้องการทำอาชีพเสริมในช่วงวันหยุด หรือเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ แต่ให้หน่วยงานของผู้กู้หักเงินนำส่งเงินงวดให้ธนาคารก่อน


4.สินเชื่อคืนความสุข วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท สำหรับลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระเงินดีไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้กู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 4 หมื่นบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้.


ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ