​ตร.เร่งสรุปสำนวนคดียูฟันฯ เพื่อใช้สิทธิ์ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอีก 6 ราย