โปรดเกล้าฯ “สรรเสริญ แก้วกำเนิด” พ้นจากทหาร เป็นพลเรือน ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระราชโองการ โปรดเกล้า “สรรเสริญ แก้วกำเนิด” พ้นจากทหาร เป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน