โปรดเกล้าฯ “สรรเสริญ แก้วกำเนิด” พ้นจากทหาร เป็นพลเรือน ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาฯ