ร้องได้รับผลกระทบ ทางลอด – ทางข้ามรถไฟ “จิระ – ขอนแก่น”