“สุชาติ ตันเจริญ” คอนเนคชั่น สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย – จีน แหล่งสมาคมจอมยุทธ์