สงกรานต์ 62 สนามบินดอนเมือง แจ้งเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า ป้องกันรถติด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สภาพการจราจร บริเวณอาคารผู้โดยสาร ยังติดอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้เผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า ประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง ขณะที่ภายในอาคารผู้โดยสารล่าสุด จำนวนผู้โดยสารบางตาลง จากช่วงเช้าที่ผ่านมา

TOP ประเด็นร้อน