สงกรานต์ 62 เชียงใหม่คึกคัก นักท่องเที่ยวสาดน้ำ - สรงน้ำพระ