สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” พระอาการดีขึ้นมาก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 4 พระอาการดีขึ้นมาก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน