สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” พระอาการดีขึ้นมาก