รวบหนุ่มใช้ขวดปากฉลาม แทงทหารที่มาห้ามเหตุวิวาทดับ