แพทย์ผ่าช่วยชีวิตชายลมหายใจเหม็น พบเศษไม้ในโพรงจมูกกว่า 40 ชิ้น