"แบรนด์เนมหรูระดับโลก – ทิม คุก" พร้อมใจบริจาคเงินบูรณะ มหาวิหารนอเทรอดาม