ร้านหมูกระทะแก๊สกระป๋องระเบิด ยันอุปกรณ์ในร้านใหม่ทุกชิ้น