พบอู่ต่อเรือสร้างบ้านกลางทะเล อ้างรับทำแค่ไฟเบอร์กลาส ปัดรู้เห็นด้วย