ระอุทั้งประเทศ!! กลายเป็นสีแดง อุณหภูมิพุ่ง แตะ 40 องศา