“พันธุ์บุรีรัมย์” รวมยอดผู้ชมงาน 2 วันกว่า 8 หมื่นคน