พะเยา ไฟไหม้ป่าต่อเนื่อง ทำค่าฝุ่นพิษสูง เริ่มกระทบสุขภาพ