จิตอาสาทำความสะอาด เตรียมพื้นที่รับเสด็จ หน้าวัดบวรฯ