"ระบบลงจอดไม่ทำงาน" ต้นเหตุเครื่องบินไถลตกแม่น้ำในสหรัฐฯ