ปลูกไม้ยืนต้น เปลี่ยนเป็น “เงินทุน”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ภายหลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกและออกหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ “ไม้ยืนต้น” ทุกประเภท สามารถนำมาเป็นหลักประกันเพิ่มในการขอสินเชื่อได้ เช่นเดียวกับ ที่ดิน หรือ บ้าน และแม้กฎหมายนี้จะออกมาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 แต่การตอบรับในภาคปฏิบัติยังคงมีข้อจำกัดพอสมควร ทำให้ กระทรวงพาณิชย์ ต้องลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปลดล็อก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน