​สหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งฆ่าไก่ 5 ล้านตัว หลังพบไข้หวัดนก H5N2 ระบาด