โพลชี้ค่าใช้จ่ายเปิดเทอมจ่าย "แป๊ะเจี๊ยะ" เกือบครึ่ง