ฝ่ายค้านอังกฤษ จี้นายกฯเรียนรู้จากชัยชนะ “ลิเวอร์พูล”