อุตุฯ เตือน ไทยตอนบน - ใต้ ฝนตก ลมแรง กทม.มีฝนร้อยละ 30