ตัวประกันขอบคุณ “ทหารฝรั่งเศส”บุกช่วยชีวิตในแอฟริกา