อ้างเป็น “ทนายความ” ปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์ สุดท้ายเจอ 2 ข้อหา