ร. 10 ทรงขอบใจทุกฝ่าย ร่วมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทำให้ทั่วโลกเห็นความสามัคคีชาวไทย